Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Kontakt

Małgorzata Mojkowska-Gawełczyk

Małgorzata Mojkowska-Gawełczyk

kierownik projektu

Michał Adamczyk

Kinga Jamrozik

specjalista ds. kontaktu
z przedsiębiorcą

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, III piętro, Pok. 305

Tel.: 12- 299 06 62

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.pl