Spin - małopolskie centra transferu wiedzy

Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Kontakt

PUNKT KONTAKTOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kinga Jamrozik tel: 12 -29 90 662

Agnieszka Wadowska, coach tel. 12-29 90 827

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72a, Kraków, I piętro, Pok. 113

Tel.: 12- 299 06 62

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.pl