Spin - małopolskie centra transferu wiedzy

Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Projekt SPIN jest propozycją nowatorskiego modelu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, umożliwiającego komercjalizację/wdrożenie wyników badań naukowych prowadzonych w czterech obszarach technologicznych.To projekt, który pozwoli na najlepsze wykorzystanie potencjału Małopolski. Działania proponowane w ramach projektu SPIN będą polegały na budowaniu partnerstwa, relacji, wzrostu zaufania, komunikacji, tworzeniu forum wymiany informacji. 

Odnawialne Źródła Energii to nie tylko CTW MIękinia i Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Można o tym poczytać także na portalu Polska Ekologia 24

W ramach projektu SPIN wciąż pojawiają sie firmy, które nie tylko korzystają z usług ekspertów Centrów Transferu Wiedzy, co jeszcze polecają współpracę innym. Jedną z takich firm jest...

Akademia Meli-Melo - centrum tańca i jogi nastawione na zdrowy ruch, mieszcząca się przy ul. Siemiradzkiego 17/1 w Krakowie.

W ramach projektu SPIN realizujemy usługi dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski.
Można by zadać pytanie skąd firmy wiedzą o SPINie?  Od września 2017r nawiązaliśmy owocną współpracę z Ambasadą Współpracy.

Tags:

W dniach 12-13 maja 2018r w Nowym Targu - Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego - Partnera w projekcie SPIN, było uczestnikiem Podhalańskich Targów Budownictwa.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. jest Instytucją Otoczenia Biznesu działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście i stanowi wsparcie dla pełnej obsługi biznesu poprzez kompleksowość usług:
• pozyskiwanie inwestorów i najemców poprzez sprzedaż i dzierżawę działek i nieruchomości
• wsparcie przedsiębiorstw w rozwijaniu działalności
• współpracę z instytucjami okołobiznesowymi 
• promowanie idei networkingu w biznesie

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72a, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12- 299 06 62

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.pl