Spin - małopolskie centra transferu wiedzy

Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Odnawialne Źródła Energii to nie tylko CTW MIękinia i Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Można o tym poczytać także na portalu Polska Ekologia 24

W ramach projektu SPIN wciąż pojawiają sie firmy, które nie tylko korzystają z usług ekspertów Centrów Transferu Wiedzy, co jeszcze polecają współpracę innym. Jedną z takich firm jest...

Akademia Meli-Melo - centrum tańca i jogi nastawione na zdrowy ruch, mieszcząca się przy ul. Siemiradzkiego 17/1 w Krakowie.

W dniach 12-13 maja 2018r w Nowym Targu - Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego - Partnera w projekcie SPIN, było uczestnikiem Podhalańskich Targów Budownictwa.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. jest Instytucją Otoczenia Biznesu działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście i stanowi wsparcie dla pełnej obsługi biznesu poprzez kompleksowość usług:
• pozyskiwanie inwestorów i najemców poprzez sprzedaż i dzierżawę działek i nieruchomości
• wsparcie przedsiębiorstw w rozwijaniu działalności
• współpracę z instytucjami okołobiznesowymi 
• promowanie idei networkingu w biznesie

Dla kogo?

  • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
  • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 3 lata
  • Znajdujesz się na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej i posiadasz już dokument potwierdzający nawiązanie wstępnej relacji z inwestorem

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72a, Kraków, I piętro, Pok. 113

Tel.: 12- 299 06 62

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.pl