Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych

Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych i innowacyjne oświetlenie reklam

Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych dzięki bonom na innowację przeprowadziło usługę w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczącą innowacyjnej matrycy opartej o diody elektroluminescencyjne, montowanej wewnątrz wielkopowierzchniowych reklam świetlnych/ podświetlanych kasetonów reklamowych.

Problem badawczy, wskazany przez Wnioskodawcę, został zaplanowany do  rozwiązań wraz z pracownikami sektora nauki  i polega na opracowaniu modułu LED dającego możliwość połączeń w różnych konfiguracjach – kształtach. Połączenia pomiędzy modułami mają spełniać normę IP 65. Moduły te powinny posiadać możliwość łatwego zespolenia w celu wykorzystania w reklamach dwustronnych. Moduły zespolone dwustronnie będą wyposażone w soczewkę umożliwiającą równomierne rozproszenie światła, a przez to pozwalające na zastosowanie systemu w realizacjach wymagających równomiernego podświetlenie lica reklamy w przestrzeniach o głębokości 40 – 50 mm.  

Szczególne znaczenie, ma zastosowanie autorskiego połączenia modułów ledowych w oryginalny sposób, który m.in. spowoduje zwiększenie zdolności do zastosowań w różnych kształtach oraz formach wymagających stosowania projekcji tylnej. Wyposażenie reklam w takie moduły pozwoli wprowadzić nowy produkt, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku reklam.

Konieczność realizacji projektu wynika również z zapotrzebowania rynku na produkty o znaczącej oszczędności zużycia energii elektrycznej, co przynosi redukcję kosztów ponoszonych przez właścicieli reklam świetlnych. Zwiększenie asortymentu o produkty wykorzystujące innowacyjną technologię oświetlenia bezpośrednio wpłynie na rozwój Wnioskodawcy oraz budowanie przewagi konkurencyjnej.

Niestandardowe połączenie modułów da możliwość stosowania mniejszej ilości modułów na m2 co przyniesie oszczędności materiałów używanych do produkcji reklam oraz oszczędność zużytej energii. Wprowadzone innowacje dadzą również dodatkowe oszczędności wynikające ze skrócenia czasu pracy potrzebnego do montażu oświetlenia przez firmę.

www.cisi.agh.edu.pl