Sukces Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych

W dniu 22 maja 2017 r. Ministerstwo Rozwoju udzieliło Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych akredytację ośrodka innowacji, świadczącego proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji.

Pełna lista akredytowanych ośrodków dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Wszystko o akredytacji - Ministerstwo Rozwoju

Gratulujemy!