Ruszają wehikuły inwestycyjne

Inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu wsparcie prac badawczo-rozwojowych nad najbardziej innowacyjnymi pomysłami.

Celem programu jest zwiększenie liczby komercjalizacji projektów, poprzez mocniejsze zaangażowanie przedsiębiorców w sektor B+R. Utworzone wspólnie przez NCBR i fundusze inwestycyjne wehikuły BRIdge Alfa pomogą w inkubacji projektów badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończąc.

Podstawą funkcjonowania wehikułów jest połączenie doświadczenia i środków prywatnych z doświadczeniem i środkami publicznymi. Uruchomione Alfy dysponują łącznym budżetem w wysokości 455 mln zł i wspierać będą projekty z obszaru nowych technologii, medycyny, IT, a także life sciences i rolnictwa. Wehikuły będą lokować środki w projektach o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, oferując im przy tym pełną opiekę biznesową. W projekt zaangażowanych jest obecnie 16 funduszy, trwają rozmowy z kolejnymi.

wehikuły inwestycyjne - szczegóły