Spin - małopolskie centra transferu wiedzy

Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Cel:

Celem projektu jest świadczenie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców przezinstytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych.

Dajemy możliwość wykorzystania potencjału środowiska naukowego w celu podniesienia intensywności gospodarki regionalnej. Działo by się to poprzez usprawnienie transferu wiedzy do małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski.

W szczególności chcemy wpierać firmy, które chcą podnosić swoją innowacyjność, zbadać swój potencjał i ze wsparciem ekspertów rozwijać się w branżach, które promuje Województwo Małopolskie.

Kto realizuje?

Usługi dla przedsiębiorców realizowane są przez Centra Transferu Wiedzy (jednostki na uczelniach….):

Nad prawidłowością realizacji projektu czuwa Lider projektu Województwo Małopolskie, Departament Polityki Regionalnej, gdzie znajduje się punkt kontaktowy dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani współpracą z Centrami Transferu Wiedzy. Ponad to Lider prowadzi działania informacyjno – promocyjne organizując m.in. Spin campy, spotkania informacyjne, bierze udział w targach i konferencjach, które tematycznie są związane z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Województwa Małopolskiego.

 Ile to kosztuje?

Usługi są świadczone bezkosztowo dla przedsiębiorców finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis – co oznacza, że mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z pomocy publicznej lub uzyskana w przeciągu trzech ostatnich lat pomoc nie przekroczyła poziomu 200 tys. EURO.

 Jak to działa?

Centra Transferu Wiedzy udzielają usług:

1) audyt wstępny (zerowy), który określi m.in: ogólną sytuację firmy oraz sytuację branży.

2) audyt technologiczny pogłębiony; który skupi się przede wszystkim na obszarze „do poprawy” wskazanym w audycie wstępnym, zaproponuje rozwiązanie technologiczne, wzmacniające konkurencyjność firmy.

3) doradztwo z zakresie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje (pomoc w procedurze naboru oraz wyszukanie realizatora bonu)

4) doradztwo w zakresie analizy konkurencyjności wykonawców i nabywców prac B+R

5) doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji, czy wyszukania zespołu badawczego do wykonania prac B+R.

6) doradztwo z sprawie potencjalnych kanałów transferu technologii ze wskazaniem zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. bon na innowacje, doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego).

7) doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów w zakresie prac B+R;

Każda usługa będzie dopasowana tak, by jak najpełniej odpowiadała Twoim oczekiwaniom i była skutecznym narzędziem do rozwoju Twojej firmy.

Pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i współpracujący z nim eksperci uczestniczący w procesie świadczenia usług będą dbać o ich wysoką jakość. Po to, by usługa była na jak najwyższym, światowym poziomie, cała kadra odpowiedzialna za Twoją usługę podnosi kompetencje zawodowe.

Zgłaszając się do CTW będziesz miał swojego opiekuna, który będzie na bieżąco monitorował proces świadczenia usług, z opiekunem będziesz mógł się kontaktować osobiście, mailowo i telefonicznie.

Oferujemy Ci usługi, które świadczone będą przez stabilną, składająca się z przedstawicieli różnych zawodów kadrę zapewniającą możliwość łączenia interesów nauki i biznesu. Kadrę stanowić będą wysokiej klasy naukowcy, którzy oprócz badań naukowych mają doświadczenie we współpracy z przemysłem, brokerzy – odpowiedzialni za kontakty z przedsiębiorstwami, specjaliści wewnętrzni włączani do procesu udzielania usługi na różnych etapach oraz eksperci zewnętrzni, którzy będą włączani do audytów technologicznych.

Korzyści:

Usługa CTW jest bezpłatna – korzystając z ich usług nic nie stracisz, a możesz wiele zyskać!

  • eksperci podpowiedzą od czego zacząć,
  • przeprowadzony zostanie audyt w Twojej firmie, by ocenić co daje największą szansę na rozwój.
  • zakres usługi zostanie dostosowany do Twoich potrzeb angażując dodatkowych ekspertów lub sprzęt niezbędny do wprowadzenia nowych rozwiązań w firmie.

Eksperci Centrum pomogą również w zdobyciu zewnętrznych środków finansowych na rozwijanie technologii lub wdrożenie badanych pomysłów.

Wszystkie usługi realizowane przez Centra Transferu Wiedzy są zgodne ze Standardami:

Standardy usług

Zał 1 do standardów_wniosek przedsiębiorców z RODO

Zał 2 do standardów_formularz_informacji

Zał 3 do standardów_cennik

Zał 4 do standardów_Umowa na świadczenie usług

Zał 5a do standardów_wzór raportu z audytu wstępnego

Zał 5 do standardów_wzór raportu

Zał 6 do standardów_Karta usługi doradczej

Zał 7 do standardów_zaświadczenie o pomocy de minimis

Zał 8 do standardów_Umowa o zachowaniu poufności

 

Dokumenty do pobrania:
SPIN księga znaku

 

Projekt "SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce", był realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na jego podstawie zostały przygotowane założenie mające podstawę do wdrożenia w aktualnym projekcie "SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy".

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72a, Kraków, I piętro, Pok. 113

Tel.: 12- 299 06 62

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.pl