Innowacyjna gospodarka kreowana przez Centra Transferu Wiedzy

Małopolska jest regionem, który nie tylko tworzy odpowiednie warunki do rozwoju innowacji przez rozwój środowiska naukowego, ale również oferuje wsparcie dla przedsiębiorców przez wspomaganie transferu wiedzy do firm.

Opracowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) wskazuje zarówno sektory gospodarki strategiczne z punktu widzenia rozwoju regionu, jak i działania których podjęcie powinno przynieść efekt w postaci wzrostu gospodarczego województwa oraz podniesienia innowacyjności regionalnej gospodarki.

Polityka innowacyjna w regionie koncentruje się na wybranych sektorach gospodarki:

  • Nauki o życiu (life science);
  • Energia zrównoważona;
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne;
  • Chemia;
  • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych;
  • Elektrotechnika i przemysł maszynowy;
  • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego.

Jedną z form wsparcia na jakiej wprowadzenie zdecydował się samorząd regionalny jest projekt SPIN i funkcjonujące w ramach niego  Centra Transferu Wiedzy. To właśnie one zajmują się kreowaniem innowacji,

zdobywaniem wiedzy współpracą ze środowiskiem naukowym, a następnie transferowaniem zdobytej wiedzy do firm. Cały proces prowadzony jest w taki sposób, aby przedsiębiorca otrzymał produkt uszyty na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Jak wygląda wsparcie dla przedsiębiorców?

Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę lub jednostkę terenową (filię/oddział)na terenie Małopolski. Grupą docelową są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które przez ostatnie trzy lata nie korzystały z pomocy środków publicznych lub pomoc ta nie przekroczyła wartości 200 tys. EUR.

Dziedziny, w których można nawiązać współpracę z Centrami Transferu Wiedzy w ramach projektu  SPIN to:

Budownictwo energooszczędne – CTW Małopolskie Centrum Budownictwa

Energooszczędnego (Politechnika Krakowska), www.mcbe.pl;

Odnawialne źródła energii – CTW Centrum Zrównoważonego Rozwoju i

Poszanowania Energii (AGH) www.miekinia.agh.edu.pl;

Sieci informatyczne – CTW Centrum Inteligentnych Systemów

Informatycznych (AGH) www.isi.agh.edu.pl

Biotechnologia – CTW Małopolskie

Centrum Biotechnologii (Uniwersytet Jagielloński) www.mcb.uj.edu.pl

Czego można się spodziewać ze strony CTW?

Centra to zespoły osób o różnych umiejętnościach, część to naukowcy specjaliści branżowi, część to osoby znające procesy transferu wiedzy, zajmujące się nawiązywaniem kontaktów z przedsiębiorcami. Pierwszym krokiem jest zawsze spotkanie z przedsiębiorcą i ustalenie na czym ma polegać współpraca, jaka jest sytuacja firmy i na jakiej zmianie przedsiębiorcy zależy – stanowi to tzw.: Audyt wstępny.

W zależności od ustaleń Audytu wstępnego przeprowadzany jest Audyt pogłębiony lub też uruchamiane są usługi doradcze związane z poszukiwaniem odpowiednich naukowców mogących przygotować nowe rozwiązanie, kooperantów, czy źródeł finansowania niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Audyt pogłębiony skupi się przede wszystkim na obszarze „do poprawy” wskazanym w audycie wstępnym, zaproponuje rozwiązanie technologiczne, wzmacniające konkurencyjność firmy. Audyt  będzie zawierał równieżanalizę przedsiębiorstwa pod kątem jego działalności, weryfikację obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem zapotrzebowania na nowe innowacyjne rozwiązania ze wskazaniem potencjalnych rozwiązań i ich źródeł.  Określi potencjał przedsiębiorstwa pod kątem elastycznego wdrożenia zaproponowanego rozwiązania technologicznego. Zawrze analizę potencjalnych kanałów transferu technologii ze wskazaniem zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. bon na innowacje, doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego).

Więcej informacji na temat wsparcia dla przedsiębiorców za pośrednictwem Centrum Transferu Wiedzy i projektu  SPIN można uzyskać pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zrównoważonego Rozwoju

ul. Wielicka 72b, Kraków III piętro, pok. 313 tel.: 12- 299 06 62

Tagi : audyt małopolska przedsiębiorca, audyty przedsiębiorstw w Małopolsce, - innowacje w Małopolsce