grafika pożyczki płynnościowej

MARR S.A. kolejnym pośrednikiem finansowym w Małopolsce udzielającym pożyczek płynnościowych

Od 1 lipca Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła przyjmowanie wniosków o unijne pożyczki płynnościowe dla MŚP na atrakcyjnych warunkach. Pożyczki zostały uruchomione w ramach realizacji Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Płynności Finansowej. 

 

Nabór wniosków prowadzony przez MARR S.A. jest realizowany w ramach dwóch Funduszy Pożyczkowych:

• „Wsparcie ze środków EFRR i budżetu państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy”. Dokumentacja pożyczkowa, w tym wniosek, biznes plan i inne załączniki, powinny być oparte na obowiązujących wzorach, które są dostępne na stronie: marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczka_msp_24_konsorcjum/
• „Pożyczka dla Start-Upów wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa”. Dokumentacja pożyczkowa, w tym wniosek, biznes plan i inne załączniki, powinny być oparte na obowiązujących wzorach, które są dostępne na stronie: marr.pl/pozyczki-z-marr/start-up/

Informacje o pożyczce:

1. Wysokość pożyczki na cele płynnościowe nie może być niższa niż 10 tys. zł i przekroczyć kwoty 500 tys. zł.
2. Pożyczki udzielane mogą być MŚP, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub są nią zagrożone.
3. Pożyczka może być przeznaczona na wsparcie płynności MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, w szczególności na:
- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
- zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
- zaopatrzenie w towary i surowce, półprodukty itp.,
- wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
4. Pożyczka nie może być udzielona na koszty, na które wnioskodawca otrzymał wsparcie z innych projektów.