Spin - małopolskie centra transferu wiedzy

Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Po raz kolejny przedstawiciel projektu "SPIN -  Małopolskie Centra Transferu Wiedzy" wziął udział w spotkaniu poświęconemu szukaniu sposobu dotarcia do przedsiębiorców, działającym na terenach wiejskich, gdzie wdrażanie innowacji jeśli jest potrzebne, to bardzo trudno dostępne.

Województwo Małopolskie

ogłasza otwarty nabór na partnerów do realizacji projektu:

„SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0”

w ramach Osi 1 Gospodarka Wiedzy, Działania 1.3

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem realizowanego projektu jest wspieranie małopolskich przedsiębiorców za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy, które będą realizowały usługi o charakterze doradczym dotyczącym transferu wiedzy w ramach inteligentnych specjalizacji Małopolski.

14 czerwca w Laboratorium OZE w Miękini odbył się kolejny SPINcamp. Zaproszone firmy, naukowcy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego debatowali nad efektywnym wykorzystaniem połączenia tych środowisk.

Od 20 do 23 czerwca przedstawiciele projektu SPIN uczestniczą w wizycie studyjnej w Belgii. Tematem przewodnim jest efektywność energetyczna w budownictwie oraz budownictwo eksperymentalne.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72a, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12- 299 06 62

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.pl