Spin - małopolskie centra transferu wiedzy

Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

W dniu 8 stycznia 2018r w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zebrało się blisko 100 przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu, by z bliska przyjrzeć się co oferują naukowcy w ramach projektu "SPN - Małopolskeie Centra Transferu Wiedzy 2.0".

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw na XI spotkanie pt. IATI* Monday Business Meeting (IATI MBM) dot. Projektu SPIN w Małopolsce organizowane we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, które odbędzie się w dniu 08.01.2018r.
w Urzędzie Marszałkowskim ul. Racławicka 56, w sali 702 na VII piętrze (sala sesyjna).

Po raz kolejny przedstawiciel projektu "SPIN -  Małopolskie Centra Transferu Wiedzy" wziął udział w spotkaniu poświęconemu szukaniu sposobu dotarcia do przedsiębiorców, działającym na terenach wiejskich, gdzie wdrażanie innowacji jeśli jest potrzebne, to bardzo trudno dostępne.

Województwo Małopolskie

ogłasza otwarty nabór na partnerów do realizacji projektu:

„SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0”

w ramach Osi 1 Gospodarka Wiedzy, Działania 1.3

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem realizowanego projektu jest wspieranie małopolskich przedsiębiorców za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy, które będą realizowały usługi o charakterze doradczym dotyczącym transferu wiedzy w ramach inteligentnych specjalizacji Małopolski.

14 czerwca w Laboratorium OZE w Miękini odbył się kolejny SPINcamp. Zaproszone firmy, naukowcy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego debatowali nad efektywnym wykorzystaniem połączenia tych środowisk.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72a, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12- 299 06 62

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.pl