Spin - małopolskie centra transferu wiedzy

Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

14 czerwca w Laboratorium OZE w Miękini odbył się kolejny SPINcamp. Zaproszone firmy, naukowcy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego debatowali nad efektywnym wykorzystaniem połączenia tych środowisk.

Od 20 do 23 czerwca przedstawiciele projektu SPIN uczestniczą w wizycie studyjnej w Belgii. Tematem przewodnim jest efektywność energetyczna w budownictwie oraz budownictwo eksperymentalne.

Regionalna Strategia Innowacji (RSI) jest jednym z  narzędzi polityki Województwa, mającym na celu stymulowanie rozwoju innowacyjności na jego obszarze poprzez szereg kompleksowych działań. Dlatego, w poszukiwaniu trafnych rozwiązań dla wykorzystania potencjału mieszkańców z całej Małopolski, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, przy wsparciu i zaangażowaniu  Województwa Małopolskiego, przystąpił do prac w ramach projektu RATIO – Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych, wraz z partnerami organizacji reprezentujących oprócz Małopolski regiony w: Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Łotwie, Portugalii, Włoszech i Irlandii.

Targi ENEX

SPIN na targach ENEX w Kielcach z prezentacją ofert Centrów Transferu Wiedzy. Energetyka, elektrotechnika, OZE  to główne tematy, jakie zostaną poruszone w ramach targów ENEX 2017. W Targach Kielce zaprezentują się silne marki polskiego i europejskiego rynku energetyki i odnawialnych źródeł energii.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72a, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12- 299 06 62

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.pl