Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Infografika Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej przedstawiająca przerywaną ścieżkę idącą od góry do dołu, na której znajdują się poszczególne punkty. Teczka z dokumentacją, dom energooszczędny nad którym świeci słońce. Podpis: Centrum Transferu wiedzy w obszarze budownictwa energooszczędnego w ramach projektu SPIN. Mikroskop, rosnący wykres i tryby maszyny. Podpis: Partnerska sieć współpracy pomiędzy nauką i biznesem w obszarze budownictwa energooszczędnego. Mapa małopolski z zaznaczonymi największymi miastami regionu. Podpis: wspieramy firmy działające w Małopolsce w projektowaniu i wdrażaniu innowacji. Strzała wbita w środek tarczy strzeleckiej. Podpis: Rozwiązania szyte na miarę, Bardzo duże zaplecze eksperckie i infrastrukturalne. Sieć powiązania osób. Podpis: eksperci na wyciągnięcie ręki. Dolna połowa planety ziemi, na której znajduje się energooszczędne osiedle i drzewa. Podpis: Oferowane wsparcie w zakresie energooszczędności, Projektowanie i badanie wykonalności budynków, termowizje, zmniejszenie energochłonności, inteligentne budynki, systemy wentylacji, ogrzewania i oświetlenia. Znak Euro, świnka skarbonka, kalkulator, dokumenty finansowe. Podpis: Dofinansowanie usług doradczych z Unii Europejskiej, Wsparcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis. Koszty ponoszone przez przedsiębiorców to jedynie równowartość 23% VAT ceny usługi. Na górze infografiki: logo Małopolski, projektu SPIN, Małopolskiej Inteligentnej Specjalizacji Energia Zrównoważona. Na dolnej belce logotyp: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Infografika Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne