Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
szukanie rozwiązań dla innowacji

szukanie rozwiązań dla innowacji

Po raz kolejny przedstawiciel projektu "SPIN -  Małopolskie Centra Transferu Wiedzy" wziął udział w spotkaniu poświęconemu szukaniu sposobu dotarcia do przedsiębiorców, działającym na terenach wiejskich, gdzie wdrażanie innowacji jeśli jest potrzebne, to bardzo trudno dostępne.

W trakcie spotkania, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2017r w Krakowskim Parku Technologicznym, partnerzy w projekcie RATIO* wraz ze SPINem szukali sposobu do połączenia współpracy, zarządzanie wiedzą, rozwoju i zatrzymania kapitału ludzkiego, infrastruktury, ewaluacja udzielanego wsparcia na innowacje oraz wsparcia na rzecz rozwoju innowacji, realizowane poprzez jak najbardziej bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami z terenów wiejskich i naukowcami.

Projekt SPIN został przedstawiony jako dobre praktyki Województwa Małopolskiego.  Szczególnie wartościowym w kontekście dyskusji prowadzonych w ramach projektu RATIO jest bezpośrednie dotarcie do przedsiębiorcy i wsparcie go w procesie nawiązania i budowania współpracy z ośrodkiem badawczym. Innym niezwykle ważnym rozwiązaniem jest oraz praca brokerów innowacji, którzy „wyjeżdżają w teren” nie czekając na klienta w biurze.

Te czynniki wydają się być szczególnie istotną odpowiedzią na identyfikowane na terenach wiejskich bariery w dostępie do wiedzy dla przedsiębiorców, gdzie wiedza i doradztwo wydają sie być  „za daleko” dla wielu przedsiębiorstw na terenach wiejskich.

*Projekt RATIO - działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych, finansowany jest z Programu Interreg Europa w partnerstwie 9 organizacji pochodzących z 8 krajów europejskich – Aragonia, Regiony Lipsk (Niemcy), Usti (Czechy), Vidzeme (Łotwa), Lazio (Włochy) oraz gmin/miast Vila Pouca de Aguiar (Portugalia) i Cork (Irlandia).

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne