Deklaracja Dostępności Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - SPIN

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - SPIN.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona intenetowa posiada drobne błędy wynikające z użytej technologii

Wyłączenia

 • Strona internetowa Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - SPIN jest częściowo zgodna z powodu wyżej wymienionych treści niedostępnych

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Strona posiada:

 • hierarchiczną strukturę nagłówków
 • skipliki do najważniejszych części strony: treści głównej, menu, wyszukiwarki, mapy strony
 • mapę strony
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przez przeszkolonego pracownika Urzędu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Pietras, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu stacjonarnego 12 63 03 502 lub telefonu komórkowego 516 676 510 w godzinach pracy Urzędu. Także wysyłając wiadomości tekstowe SMS.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

 • przy ul. Basztowej 22
 • przy ul. Racławckiej 56
 • przy ul. Wielickiej 72

spałniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma-korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń - rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, portier,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobi korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla portiera,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiekowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
   

   

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się - w lokalizacjach ul. Racławicka 56 i ul. Wielicka 72 zaistalowany wideo tłumacz, który umożliwia komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza języka migowego,
 2. instalacja urządzeń lub innych środkow technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
 3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności UMWM w postaci elektronicznego pliku zawerającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 4. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wiosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie Marszałkowskim

Koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Marta Zając
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 63-03-520

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Marek Pietras
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 63-03-502