Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Konferencja Budowlana Muratora - Projektowanie budynków po 2017 roku

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego - jeden z prelegentów wraz z Muratorem pragnie serdecznie zaprosić na Konferencję Budowlaną Muratora Projektowanie budynków po 2017 roku , która odbędzie się 16 listopada 2016 roku, w budynku NOT, ul Czackiego 3/5 w Warszawie.

Przepisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są obowiązującym standardem projektowania. Od stycznia 2017 te wymogi zmieniają się, następuje bowiem zapowiadane zaostrzenie wymagań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Dotyczy to wartości minimalnych współczynników izolacyjności cieplnej przegród oraz wskaźnika energii pierwotnej. Jakie konsekwencje ma zaostrzenie przepisów? Czy nowe wymagania wywołają problemy projektowe? Jak wpłyną na wybór optymalnych rozwiązań przy projektowaniu i realizacji budynków mieszkaniowych? Zapraszamy do dyskusji o zmianach, które wejdą w życie już za dwa miesiące. Konferencja jest bezpłatna.

http://www.muratorplus.pl/konferencje/

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne