Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Efektywność energetyczna a jakość powietrza Małopolska 2018

Zapraszamy Państwa na Konferencję w dniach 11-12.10.2018 Budynek „Kotłownia” ul. Warszawska 24 w Krakowie.Konferencja pn. Efektywność energetyczna a jakość powietrza - Małopolska 2018 służy wymianie myśli naukowej na podstawie doświadczeń samorządów i przedsiębiorstw dotyczących wpływu efektywności energetycznej na stan powietrza oraz jest szansą na wypracowanie nowych rozwiązań lub na doskonalenie już znanych metod walki o jak najwyższą, jakość powietrza, którym oddychamy.

 Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.00 następnie będą odbywały się kolejno sesje tematyczne. W pierwszym dniu konferencji dowiedzą się Państwo jak można osiągnąć korzyści współpracując z Politechniką Krakowską, dlaczego warto opracować nowe technologie, co nas czeka w najbliższym czasie w obszarze efektywności energetycznej.

W  ramach pierwszego dnia Konferencji tj. 11.10.2018 odbędzie się Spin Camp pt.  Biznes - Nauka - jak z Uczelniami zrobić Innowację. Panel realizowany w ramach projektu pn. SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego a partnerami tj. Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim. Zapraszamy do udziału przede wszystkim do małopolskich przedsiębiorców z sektora MSP, którzy mogą w ramach projektu skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie transferu innowacji. Szczegółowy program w załączeniu.

W drugim dniu konferencji zostaną Państwu przedstawione ośrodki naukowo-badawcze, które funkcjonują w Polsce a także realizacje eksperymentalnych budynków niskoenergetycznych. Co się opłaca? Czy warto zainwestować w pompę ciepła, fotowoltaikę? Na te pytania odpowiedzą nasi eksperci.

Program Konferencji

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne