Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Rozstrzygnięcie naboru na Partnerów

W dniu 30 kwietnia 2019r uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, nr 716/19 zostali wybrani Partnerzy do realizacji projektu "SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - wsparciem dla przedsiębiorców".

Są to:

  • Uniwersytet Jagielloński - Małopolskie Centrum Biotechnologii, w ramach inteligentnych specjalizacji Małopolski „Nauki o życiu”;
  • Akademię Górniczo-Hutniczą - Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ w Miękini, w ramach inteligentnych specjalizacji Małopolski „Energia zrównoważona”;
  • Politechnikę Krakowską – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, w ramach inteligentnej specjalizacji Małopolski „Energia zrównoważona”;
  • Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, w ramach inteligentnej specjalizacji Małopolski „Energia zrównoważona”;
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, w ramach inteligentnej specjalizacji Małopolski „Chemia”;
  • Fundację Progress and Business, w ramach inteligentnej specjalizacji Małopolski „Technologie informacyjne i komunikacyjne”;
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, w ramach inteligentnej specjalizacji Małopolski „Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych ”;
  • Fundację Polish Heritage, w ramach inteligentnej specjalizacji Małopolski „Przemysły kreatywne i czasu wolnego”.

Z wybranymi instytucjami prowadzone będą rozmowy pozwalające na konkretyzację zasad współpracy, zakresu zadań każdego z partnerów projektu oraz konkretnych zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne