Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Monety ułożone na stosach i zgromadzone w słoiku

Pożyczki płynnościowe POIR dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Pożyczki Płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Pożyczki płynnościowe na zapewnienie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK. W Małopolsce instytucją finansującą, która podpisała umowę z BGK jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Na terenie naszego województwa, pożyczki będą udzielane przez współpracujące z KSWP Instytucje Otoczenia Biznesu, będącymi Funduszami Pożyczkowymi:

•    Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
•    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
•    Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
•    Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
•    Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
•    Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:

BGK

KSWP

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne