Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Baner konferencji niebiesko biały z żarówką i informacjami o miejscu, czasie, organizatorach wydarzenia

Konferencja - Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju

Za nami konferencja online pt. „Firma-Idea: Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju”. Wydarzenie poświęcone było rozwijaniu współpracy nauki z biznesem. Wzięli w nim udział także przedstawiciele projektu SPIN, którzy opowiedzieli o praktycznych przykładach takiej współpracy. Wydarzenie odbyło się w formule online.

Organizatorem wydarzenia była Małopolska Open Eyes Economy Hub oraz Fundacja GAP. Do czynnego udziału w konferencji zaproszeni zostali zarówno przedstawiciele administracji rządowej, szkół wyższych, instytutów naukowych i badawczych jak i przedsiębiorców. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli projektu SPIN: Centrum Transferu Wiedzy Fundacji Polish Heritage reprezentowała Dagmara Wodnicka a z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wystąpiła Agnieszka Wadowska – kierownik ds. realizacji projektu SPIN.

Live streaming wydarzenia był prowadzony na Facebooku www.facebook.com/OpenEyesEconomy/live  oraz kanale na YouTube: https://youtu.be/hT2XWU4w-cs

Konferencja była tłumaczona na polski język migowy.

Pierwsza część spotkania była poświęcona idei społecznej odpowiedzialności uczelni. Głos zabiorali m.in. przedstawiciele Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – któremu przewodniczy Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W pracach Grupy roboczej biorą udział przedstawiciele środowiska akademickiego z wielu polskich uczelni. Grupa robocza realizuje szereg projektów ukierunkowanych na rozwijanie praktyk społecznej odpowiedzialności na polskich uczelniach. Opracowała m.in. Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która liczy ponad 80 sygnatariuszy: uczelni o różnych profilach kształcenia i dyscyplinach naukowych.

Dyskusje i wystąpienia podczas konferencji koncentrowały się wokół wyzwań związanych z rozwijaniem społecznej odpowiedzialności uczelni, budowaniem i inicjowaniem współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W czasie drugiej części wydarzenia nacisk położony został na praktyczne aspekty i możliwości współpracy uczelni z przedsiębiorcami, dobre praktyki w tym zakresie z uwzględnieniem innowacyjnych przedsięwzięć z Małopolski. Wskazane zostały zarówno przykłady przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych jak i tych nakierowanych na rozwój społeczności akademickiej.

Konferencja organizowana była w ramach cyklu OEE on Tour oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”. Stanowiła przygotowanie do Open Eyes Economy Summit 6, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2021.

Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne