Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Obrazek przestawia banknoty i monety euro

Poznaj programy UE w ramach nowego budżetu 2021-2027

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają do wzięcia udziału w wysłuchaniach dot. kształtu programów, z których finansowane będą działania z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (+2) w Polsce.

Program spotkań:

 

 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - 21 kwietnia 2021 (środa)
  Zgłoszenia do 19 kwietnia (poniedziałek), godz. 13:00- link: 
  https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki
  Projekt Programu FE dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) zakłada, m.in.:
  1) Zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.
  2) Wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.
  3) Zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu

  •    Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii - 30 kwietnia 2021 (czwartek)
  Zgłoszenia do 28 kwietnia (środa), godz. 10:00 - link: 
  https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/pomoc-techniczna
  Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym.
  Zakłada się m.in. zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie i wsparcie wdrożenia instrumentów rozwoju terytorialnego;

  •    Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - 29 kwietnia 2021 (czwartek)
  Zgłoszenia do 27 kwietnia (wtorek), godz. 10:00 - link 
  https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-dla-polski-wschodniej
  Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.
  Program realizowany będzie na terenie następujących województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region mazowiecki regionalny (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających)

  Kolejne terminy wysłuchań projektów programów krajowych planowane są w następujących terminach:
  •  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - termin wstępny 12.05.2021 (środa)
  •  Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - 13 maja 2021 (czwartek)
  •  Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 
  •  Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
  •  Program RYBY 
  •  Program Pomoc Żywnościowa

  Zachęcamy do zabierania głosu! Liczymy na to, że Państwa organizacja bądź instytucja będą miały swoje aktywne wystąpienia na każdym z tych wysłuchań publicznych.
  Zapisy są dostępne i będą na bieżąco uruchamoiane na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne