Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
obrazek przedstawia sieć połączeń telekomunikacyjnych

Fundacja Progress and Business wśród polskich kandydatów do EDIH

Fundacja Progress and Business - partner w projekcie SPIN - znalazła się wśród 25 organizacji z naszego kraju, które powalczą o prestiżowy tytuł European Digital Innovation Hubs. 

Własnie zakończył się pierwszy - krajowy- etap naboru do programu Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych, w którym państwa UE wyłaniają swoich kandydatów. Wśród instytucji i firm wybranych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii znalazła się Fundacja Progress and Business. W następnym etapie zakwalifikowane organizacje składają dokumenty do Komisji Europejskiej celem dalszej selekcji. 8 do 16 Hubów z naszego kraju dostanie na lata 2021-2027 dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (łącznie będzie to około 55 milionów euro).

W projekcie SPIN Fundacja Progress and Business działa w dziedzinie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dotyczy ona w szczególności wszelkich działań obejmujących produkcję i wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.  Specjalizacja jest bardzo szeroka, gdyż swoim zakresem obejmuje wiele różnorodnych technologii i gałęzi gospodarki (np. sensory, wielofunkcyjne materiały, robotykę, technologie informatyczne wspomagające produkcję wysokiej jakości itd.). 

Z usług doradczych mogą skorzystać małopolskie przedsiębiorstwa z różnych branż, przede wszystkim małe i średnie firmy, które albo są dostawcami technologii informacyjnych, albo chcą się rozwijać w kierunku bardziej intensywnych zastosowań TIK w swojej działalności.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne