Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Budynek Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini

Coraz bliżej utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini

Na terenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini - partnera projektu SPIN - powstanie HUB Naukowo-Technologiczno-Biznesowy pomp ciepła. Wybór miejsca realizacji przedsięwzięcia jest docenieniem znaczącej roli, jaką Centrum pełni w zakresie edukacji i badań dotyczących odnawialnych źródeł energii. 

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka i Piotr Dziadzio - Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini. Będzie to przestrzeń dla realizacji zadań z zakresu promocji, badań i rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła.

Powstanie HUB-u właśnie w Miękini jest podyktowane istniejącym zapleczem naukowo-badawczym. Mieszczące się tu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii, należące do wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, prowadzi działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii, hybrydowych systemów energetycznych oraz efektywności energetycznej i mikroenergetyki prosumenckiej – wyjaśnił wiceminister Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa.

Jak dodał minister Kurtyka, wybór tej lokalizacji wynika również z doświadczeń regionu małopolskiego w zakresie walki z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne