Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Napis webinar na tablicy

Webinarium „ERRIN dla małopolskich firm i instytucji”

Za nami webinarium „ERRIN dla małopolskich firm i instytucji”. Spotkanie to, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli i Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki oraz Centrum Business in Małopolska, odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach od 12:00 do 14:00, na platformie Webex.

Celem webinarium było przedstawienie działalności sieci ERRIN, możliwości dołączenia do realizowanych przez nią projektów oraz wsparcia, jakiego w tym zakresie udziela małopolskim podmiotom Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli.

Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdują się na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/zaproszenie-na-webinarium-errin-dla-malopolskich-firm-i-instytucji.

ERRIN - Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (European Regions Research and Innovation Network) jest prężną organizacją z siedzibą w Brukseli, która od 2001 r. zajmuje się tematyką badań i innowacji. Sieć tworzy ponad 120 członków z Europy, są to przede wszystkim regiony, ale także uczelnie wyższe oraz lokalne agencje rozwoju i innowacyjności.

Podmioty tworzące ERRIN współpracują ze sobą w ramach tzw. Grup Roboczych, które koncentrują się na wybranych obszarach tematycznych.

Obecnie funkcjonuje 13 grup tematycznych dzięki czemu sieć monitoruje szerokie spektrum zagadnień. Są to:

 • innowacje i inwestycje,
 • polityka (tworzenie i opiniowanie regulacji prawnych),
 • nauka i edukacja dla społeczeństwa,
 • inteligentne specjalizacje,
 • energia i zmiany klimatyczne,
 • inteligentne miasta,
 • transport,
 • bioekonomia,
 • gospodarka morska,
 • zdrowie, 
 • ICT
 • dziedzictwo kulturowe i turystyka,
 • dizajn i kreatywność.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne