Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Konsultacje Społeczne - Małopolska Przyszłości

Konsultacje Społeczne - Małopolska Przyszłości

 

Konsultacje społeczne trwają od  12 października 2021 r.
do 16 listopada 2021 r.
(35 dni).
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału i wspólnego kreowania przyszłości naszego regionu !

Uchwałą nr 1455/21 z dnia 12 października 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego skierował projekt Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości do konsultacji społecznych. Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu można przekazywać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag przesłanego na adres e-mail, lub pocztą tradycyjną.

 

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych, przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności odniesienie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl/malopolska-przyszlosci oraz www.malopolska.pl

Więcej informacji na temat konsultacji znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne