Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
V Międzynarodowa konferencja "jakość powietrza a efektywność energetyczna 2021

Podsumowanie V konferencji "Jakość powietrza a efektywność energetyczna 2021"

W dniach 9-10 grudnia odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji „Jakość powietrza a efektywność energetyczna – 2021”. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem JM Rektora Politechniki Krakowskiej, a następnie gości powitała Pani Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, będącego jednym z Partnerów projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców.

Na wydarzeniu poruszono wiele ciekawych, a zarazem potrzebnych w dzisiejszych czasach tematów takich jak: Projektowanie budynków nZEB (niemal zeroenergetycznych), termomodernizacja budynków istniejących i zabytkowych, a także działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Podczas drugiego dnia konferencji przedstawiono finansowanie działań energooszczędnych. Wśród projektów i konkursów znalazł się projekt SPIN, który został omówiony przez Agnieszkę Wadowską – Kierownika zespołu ds. realizacji projektu SPIN, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Przedstawiono założenia projektu oraz ofertę Centrów Transferu Wiedzy, działających w ramach projektu, która wpisuje się w tematykę konferencji.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne