Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
plakat gospodardka o obiegu zamkniętym wraz z datą wydarzenia

SPIN na Science meets Regions !

Przedstawiciele projektu SPIN wzięli udział w wydarzeniu pod tytułem „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki”, będącego częścią programu "Science meets Regions",

Wydarzenie odbyło się 30-31 maja na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego, a jego pomysłodawcą było Wspólne Centrum Badawcze przy Komisji Europejskiej. Tematyka wydarzenia idealnie wpisywała się w obecne trendy oraz uwarunkowania naszego regionu określone poprzez Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Ponowne wykorzystanie produktu, a także jego produkcyjnych odpadów, może nie tylko pomóc planecie i środowisku, ale także być korzystne z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa. Działa te będą z całą pewnością warunkować sukces działań opisanych w Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Małopolskiego 2030.

 

Obok przedstawicieli projektu SPIN na wydarzeniu pojawili się reprezentanci wszystkich środowisk mających realny wpływ na kształtowanie się GOZ w Małopolsce, wśród których znaleźli się naukowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek samorządowych.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne