Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

SPIN CAMP - Działalność B+R, czy to się opłaca ?

Zapraszamy na ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie z cyklu SPIN CAMP - 29.06.2022 w hotelu Turówka w Wieliczce, ul. Żeromskiego 1. Tematyką spotkania będzie opłacalność działalności badawczo-rozwojowej.  

 Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny, a na wszystkich uczestników czekać będzie nie tylko spora dawka praktycznej wiedzy, ale też pyszna kawa 😉 

W spotkaniu będą brali udział specjaliści z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, którzy odpowiedzą chętnie na wszystkie Państwa pytania z zakresu:
• dot. zdrowia i jakości życia - produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt,
• bio-gospodarki - półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii,
• przemysłu farmaceutycznego,
• przemysłu chemicznego (m.in. kosmetyki)
• przetwórstwa żywności.

Agenda spotkania:
10.30 - 10.35 – Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników, przedstawienie agendy oraz informacje o temacie spotkania
10:35 – 10:45 – Przemówienie kierownika zespołu SPIN – krótko o celach i korzyściach projektu SPIN
10:45 – 11:00 – Prezentacja Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ – omówienie specjalizacji, dostępnych usług, przedstawienie przykładowych usług i sukcesów przedsiębiorców
11.00 – 11.15 – Przemówienie przedstawiciela zespołu ds. Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich - Bartłomieja Gąciarz z UMWM – Programy unijne w przyszłej perspektywie finansowej
11.15 – 11.25 – Sesja pytań i odpowiedzi
11.25 – 11.40 – Przerwa kawowa, networking
11.40 – 12.25 – Prezentacja eksperta dr Tomasza Czerneckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - "Działalnośc B+R, czy to się opłaca"
12.25 – 12.35 – Sesja pytań i odpowiedzi
12.35 Zakończenie

Do zobaczenia ! 👋

zdjęcie z konferencji SPIn CAMP. Prelegentka prowadząca spotkanie na tle baneru SPIN CAMP stojąca przed publicznością.

zdjęcie: SPIN CAMP z udziałem Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ - 28.04.2022 Kraków

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne