Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
7 osób w garniturach stoi z łopatami na tle baneru reklamowego sieci badawczej Łukasiewicz

W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie powstaje Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

Miło nam poinformować, że u Partnera projektu SPIN w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie powstaje Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. Jedyne takie centrum badawcze w Małopolsce i unikatowe w Europie. 

 

List intencyjny został podpisany przez Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego, Profesora Jerzego Lisa rektora Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, Profesora Andrzeja Białkiewicza rektora Politechniki Krakowskiej, Profesora Sylwestra Tabora, rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Marka Chwałę, Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Pawła Pichniarczyka dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Piotra Dardzińskiego, prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Celem inwestycji jest utworzenie w Małopolsce ośrodka badań innowacyjnych materiałów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze związane z budownictwem, szczególnie ważne dla polityki naukowej, gospodarczej i innowacyjnej państwa.

"Województwo Małopolskie staje się dzisiaj członkiem konsorcjum stawiającego sobie za cel utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. Inwestycja ta wpisuje się w cele strategii rozwoju Małopolski, więc mamy podstawy do sięgania po różnego rodzaju środki. Natomiast rada konsorcjantów, wiedza i doświadczenie skumulowane w naszych instytucjach wyraźnie podnoszą szansę na powodzenie przedsięwzięcia. Liczę bardzo na to, że ta inwestycja przełoży się na intensyfikację badań naukowych i dydaktyki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem na najwyższym światowym poziomie. Pragnę podziękować i pogratulować Sieci Badawczej Łukasiewicz za inicjatywę tej instytucji. Nie ma wątpliwości, że infrastruktura, którą dysponuje instytut oraz jego wyspecjalizowana kadra pracowników przyczynią się do dynamicznego rozwoju tego centrum, a o jego projektach, realizujących ważne cele społeczne, niejednokrotnie usłyszymy"

– mówi marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Inwestycja zapewni kompleksowość usług badawczych dla przemysłu materiałów budowlanych, w tym budownictwa modułowego, w pełnym zakresie akustyki oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego. Badaniami objęte będą najważniejsze właściwości związane z bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie czyli reakcją na ogień, odpornością ogniową ścian oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne oraz dachy, a także akustyką w zakresie izolacyjności akustycznej, jak i pochłaniania dźwięku.

Nowopowstałe Centrum umożliwi realizację projektów badawczych dotyczących kluczowej tematyki zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa w tym m.in. budownictwa modułowego, które jest jednym z programów Łukasiewicza, czyli obszarem badawczym wokół, którego skupiają się  obecnie finansowane przez Sieć projekty badawczo – rozwojowe o wysokim potencjale komercjalizacji, realizowane na potrzeby polskich przedsiębiorców.

Inwestycja przełoży się bezpośrednio na zwiększenie znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i Europie w odniesieniu do badań ogniowych i akustycznych, co wpłynie na zwiększenie innowacyjnych wdrożeń przemysłowych, konkurencyjności i współpracy na linii przemysł-nauka. Planuje się aby Centrum było także miejscem współpracy dydaktycznej oraz miejscem gdzie kadra naukowa, będzie miała możliwość realizacji  badań i opracowywania innowacyjnych rozwiązań na skalę międzynarodową dla branży budowlanej. Centrum będzie także zapleczem dla wymiany doświadczeń i realizacji prac badawczo-rozwojowych we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mających na celu ocenę stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest Partnerem w projekcie SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców : https://icimb.pl/centrum-transferu-wiedzy

Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć powodzenia.  

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne