Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Panel dyskusyjny na scenie z udziałem Agnieszki Nowaczek z Polskiej Akademii Nauk - Partnera Projektu SPIN oraz 4 innych zaproszonych prelegentów

SPIN na 9 Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

Rozwój, nowoczesność, przyszłość – pod takim hasłem odbywał się w Krakowie dwudniowy cykl debat w ramach IX Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Partnerem Głownym wydarzenia była Małopolska. Na wydarzeniu byli obecni również przedstawiciele projektu SPIN. 

Dwudniowe wydarzenie odbywało się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W ponad 20 panelach dyskusyjnych udział wzięło ponad 200 prelegentów i 2 tysiące uczestników. 

Dyskusje podczas wydarzenia dotyczyły także m.in. kierunków rozwoju samorządów, przyszłości polskich miast, przemysłu 4.0, odnawialnych źródeł energii, medycyny przyszłości, rynku nieruchomości czy nowoczesnych usług biznesowych. W panelu "Innowacje się opłacają - współpraca biznes-nauka wzięła udział Agnieszka Nowaczek z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Partnera projektu SPIN. Kongresowi towarzyszyła przestrzeń targowa, na której można było odwiedzić stoiska polskich i małopolskich firm, instytucji oraz samorządów. Na stoisku Małopolski mozna było spotkać przedstawicieli projektu SPIN oraz otrzymać materiały informacyjne o projekcie.

Idea

Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała 8 lata temu z inicjatywy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2013 roku w Katowicach i skupiła uwagę środowisk naukowych, uczelnianych, samorządowych oraz instytucjonalnych. Drugi kongres również odbył się w Katowicach, ale kolejne edycje odbywały się już w innych województwach, a gospodarzami były ich stolice: Łódź, Lublin, Zielona Góra, Poznań i Olsztyn. W 2021 roku gospodarzem VIII edycji  wydarzenia była stolica Małopolski – Kraków.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne