Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Grafika przedstawia rękę robota zbliżającą się do ręki człowieka - prawdopodobnie biznesmen, bo jest ubrany w garnitur.  Napis białymi literami na niebieskim tle: Program FENG Ścieżka Smart. Na dole grafiki pasek z logotypami Polski, Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Rusza Ścieżka SMART- pierwszy konkurs z nowej perspektywy UE

Ruszają pierwsze konkursy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART. To następca znanej przedsiębiorcom Szybkiej Ścieżki, największego dotąd programu wsparcia innowacyjności polskich firm, jednak w nowej, odświeżonej formule i z szerszym obszarem możliwości dofinansowania. 

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, którego budżet to aż 667 milionów złotych, ruszy już 21 lutego 2023 r. Wnioski od dużych przedsiebiorstw przyjmować będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem Ścieżki SMART jest rozwijanie oraz wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, a także wdrożenie innowacji. Realizacja projektów da również przedsiębiorstwom możliwość dostosowania działalności do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

Nowością odróżniającą Ścieżkę SMART od jej poprzedniczki jest modułowość wniosków o dofinansowanie. Wniosek obowiązkowo musi obejmować moduł B+R, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. Ma to na celu doprowadzenie do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym (dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług).

Dodatkowo, wnioski mogą obejmować takie moduły, jak:

  • Moduł wdrożenie innowacji (czyli dofinansowanie na wdrożenie wypracowanej innowacji w formie produktów lub procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług);
  • Moduł infrastruktura B+R (dofinansowanie na infrastrukturę niezbędną do tworzenia innowacji);
  • Moduł cyfryzacja (dofinansowanie na inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, jak i produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa);
  • Moduł zazielenienie przedsiębiorstw (dofinansowanie na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym);
  • Moduł internacjonalizacja [dofinansowanie na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług)] lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej oraz ich obronę w przypadku naruszenia);
  • Moduł kompetencje (dofinansowanie na doskonalenie i zdobywanie kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy zespołu projektowego)

NCBR planuje ogłosić w tym roku łącznie aż pięć konkursów w formule Ścieżki SMART. Nabór w drugim konkursie, adekwatnie do obecnie ogłoszonego, skierowany będzie do pojedynczych dużych przedsiębiorstw, a jego budżet wyniesie 667 mln zł. Alokacja w trzecim naborze z planowanym ogłoszeniem 9 sierpnia br. i również skierowanym do pojedynczych przedsiębiorców innych niż MŚP, sięgnie 890 mln zł. Z kolei konkurs skierowany do konsorcjów przedsiębiorstw dużych (z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi lub NGO) oraz konsorcjów MŚP (z organizacjami badawczymi lub NGO) zostanie ogłoszony 10 maja br. Tu zostanie przeznaczony budżet aż 1,33 mld zł. Dodatkowo, 6 czerwca br. zostanie ogłoszony nabór w ramach Ścieżki SMART dedykowany projektom na rzecz dostępności z alokacją 445 mln zł.

Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

  • 30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych MŚP
  • 10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów MŚP
  • 6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP

Ścieżka SMART jest instrumentem realizującym Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR i PARP

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne