Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Plakat z napisem konferencja Małopolska Lokalna, Tarnów 7 września 2023 i programem wydarzenia

Konferencja Małopolska lokalna już 7 września

Co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce? Obywatel a ekologia – jakich użyć słów, by przekonać do zmian? Środowisko, gospodarka, a przede wszystkim człowiek – wyzwania dla Małopolski lokalnej; o środowisku – jak komunikować się obrazem?
Oto główne wątki, jakie zostaną poruszone podczas konferencji Małopolska lokalna, która odbędzie się 7 września 2023 roku w Akademii Tarnowskiej, w Tarnowie przy ul. A. Mickiewicza 8.

Podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na wątki związane ze zrównoważonym rozwojem Małopolski lokalnej, zwłaszcza w kontekście wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich.

W sesjach inspiracyjnych uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelem w zakresie ekologii. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy program wydarzenia oraz link do rejestracji jest dostępny tutaj: https://tiny.pl/cwcd5

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego).

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne