Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Grafika przedstawia kulę ziemską z zaznaczonymi punktami obrazującymi sieć współpracy

PARP ogłasza konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP”

16 października rusza nabor wniosków w konkursie "Promocja marki innowacyjnych MŚP"  z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki., ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Działanie ma wspierać przedsiębiorców MŚP w rozwoju biznesu na rynkach międzynarodowych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 16 października do 30 listopada 2023 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty mające na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.  Celem jest pomoc w umiędzynarodowieniu działalności innowacyjnych przedsiębiorstw. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Wsparcie wynosi do 50 proc. wartości projektu, przy czym minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie są określone.

Pomoc finansową uzyskają projekty promocjące markę produktową przedsiębiorcy i Markę Polskiej Gospodarki. Może to być udział jako wystawca w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych.

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

  • udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w targach ze stoiskiem narodowym z listy;
  • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
  • kampanie promocyjne.

Wnioski do konkursu będzie można składać od 16 października do 30 listopada 2023 r., godz. 16:00.

Więcej informacji o działaniu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” można znaleźć pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne