Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Baner z nazwą konferencji "Przyszłość przemysłu 4.0". Wielogłowy 26 października 2023, siedziba firmy Wiśniowski

Konferencja "Przyszłość przemysłu 4.0" za nami!

Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki w 2021 r. na każde 10 tysięcy zatrudnionych w polskim przemyśle pracowników przypadały tylko 63 roboty. W Niemczech wskaźnik ten wynosi 397, w Czechach – 168, na Słowacji – 143, na Węgrzech – 115. Światowym liderem w tej kwestii jest Korea Południowa, gdzie robotów przypada ponad 931.

Te dane pokazują, że polski przemysł ma do nadrobienia spore zaległości. Na szczęście w ostatnich latach ostro zabrał się do pracy. Są nawet dziedziny, w których poziom polskiej automatyzacji jest znacznie wyższy niż średnia europejska. Według danych Eurostatu, w sektorze budownictwa i naprawy maszyn 25% polskich firm korzysta z maszyn, podczas gdy średnia europejska wynosi zaledwie 8%. Podobnie sytuacja wygląda w handlu (38% do 9%) oraz sprzątaniu obiektów i usuwaniu obiektów (48% do 29%).

Możliwości, które daje AI  już są lub wkrótce będą nieograniczone. Na konferencji można było się dowiedzieć, jakie szanse i zagrożenia niesie rozwój technologii oraz i jakie znaczenia będzie mieć dla organizacji pracy. Czy będzie stanowić pomoc w wykonywaniu żmudnej lub wymagającej precyzji pracy, czy stanie się konkurencją? 

Podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni goście opowiedzieli od czego zacząć wprowadzanie automatyzacji, jak dobrać odpowiednie linie produkcyjne i roboty przemysłowe, jak zaplanować zmianę, jak ułożyć współpracę człowiek – robot oraz o tym jakich efektów oczekiwać. 

Druga część wydarzenia dotyczyła sukcesji w firmach rodzinnych w kontekście fundacji rodzinnych. Zakładanie fundacji rodzinnych jest możliwe w Polsce od maja 2023 r. 

Finałem konferencji było wystąpienie eksperckie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który opowiedział o Funduszach Europejskich dla Małopolski w perspektywie 2021 – 2027, głównie w kontekście wsparcia przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji, automatyzacji i robotyzacji.

Po części wykładowej konferencji uczestnicy, biorący udział w wydarzeniu stacjonarnie mieli okazję zwiedzania zautomatyzowanych hal produkcyjnych firmy Wiśniowski.  

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne