Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Grafika przedstawia ręce seniora piszącego na laptopie

Granty na strategię zarządzania wiekiem w firmie

Od 29 stycznia do 2 lutego można składać wnioski o dofinansowanie w formie grantu w projekcie "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla frmy", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

 

Cel projektu

Projekt skierowany jest do małych i średnich firm z Małopolski. Jego celem jest wsparcie pracodawców w zakresie opracowania i wdrożenia strategii zarządzania wiekiem w firmie. To odpowiedź na problemy wynikające ze zjawiska starzenia się społeczeństwa, która ma się przyczynić się do utrzymania pracowników. Wśród efektów udziału w projekcie mogą się znaleźć: rozwój elastycznych form organizacji pracy, ułatwiających pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym,  przeciwdziałanie i ograniczanie występowania na stanowiskach pracy czynników, które w sposób niekorzystny wpływają na zdrowie pracowników. Środki grantu pracodawca może przeznaczyć m.in. na:
modernizację sprzętu i urządzeń w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego,
doposażenie zdalnego stanowiska pracy,
zakup sprzętu teleinformatycznego potrzebnego do wdrożenia elastycznych form pracy,
adaptację pomieszczeń na cele socjalne,
wdrożenie w firmie mentoringu.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota wydatków na wdrożenie rozwiązań wskazanych w strategii zarządzania wiekiem, jaką pracodawca może ponieść w projekcie, wynosi 80 000 zł, z czego:
dofinansowanie w formie grantu wynosi 78,75%, jednak nie więcej niż 63 000 zł
wkład własny pracodawcy wynosi 21,25%, jednak nie więcej niż 17 000 zł.

Wsparcie może obejmować także indywidualne doradztwo i szkolenia z zakresu zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem.

Więcej informacji o projekcie oraz szczegóły naboru znaleźć można pod linkami:

https://tiny.pl/ctdm7;
https://tiny.pl/cz1hh

 

 

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne