Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnerów do wspólnej realizacji projektu: „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty nabór na Partnerów do wspólnej realizacji projektu: „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy” planowanego do realizacji w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju przedsiębiorczości Działania 1.5 Regionalny ekosystem innowacji A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.