Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni kobiety i mężczyzny pokazujące współpracę w biznesie

Znamy Partnerów nowej edycji projektu SPIN

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wyborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy. Ich rolą będzie wspieranie małopolskich przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji.

Do udziału w projekcie w charakterze Partnera zaproszone zostały jednostki naukowe, które złożyły oferty w otwartym naborze, zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową i wybrane przez Zarząd Województwa Małopolskiego:

1) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego - odpowiada w projekcie za działania w ramach Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji: energia zrównoważona oraz chemia

2) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności - odpowiada w projekcie za działania w ramach Małopolskiej Inteligentnej Specjalizacji: nauki o życiu (life science)

3) Polska Akademia Nauk Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią – odpowiada w projekcie za działania w ramach Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji: chemia oraz produkcja metali i wyrobów metalowych

4) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania – odpowiada w projekcie za działania  w ramach Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji: elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Z wybranymi Partnerami będą prowadzone rozmowy pozwalające na dookreślenie zasad współpracy, zakresu zadań każdego z Partnerów projektu oraz wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Projekt potrwa do 31.12.2026 r.

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego o wyborze Partnerów została opublikowana w BIP https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce "Projekty Partnerskie".

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne