Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Na zdjęciu jest widoczny mikroskop

Większa efektywność współpracy biznes-nauka

W ostatniej dekadzie w Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój firm z sektora Life Science, który otrzymał miliardy euro dofinansowania z Unii Europejskiej. Pandemia skierowała zainteresowanie inwestorów w stronę spółek biotechnologicznych i co ciekawe, nie tylko tych bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ale również tych związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia.

Pandemia uświadomiła również jak ważny, w skali globalnej, jest sektor ochrony zdrowia, co spowodowało wzrost finansowania B+R w tym obszarze.  Mimo kłopotów, które przeżywała każda branża, jak np. opóźnienie dostaw czy konieczność reorganizacji pracy, B+R zyskało bardzo wiele. Okazało się, że wdrożenie innowacyjnych preparatów dzięki korzystaniu z technologii może odbywać się dużo szybciej. Ponadto, samo ustawodawstwo dopuściło taką możliwość. To przekłada się na jeszcze szybsze wdrażanie innowacji w zakresie zdrowia, a to na szybszy zwrot dla inwestorów. Wobec tego Biotechnologia (wraz z Naukami Life Science) staje się dziedziną jeszcze bardziej ekscytującą, a jej możliwości wręcz nieograniczone. 

Ważnym katalizatorem rozwoju jest jednak dobra współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi i biznesem, której owocem jest komercjalizacja badań naukowych, transfer technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki.

Według badań PARP (1), najważniejsze bariery powodujące brak współpracy biznesu z uczelniami to trudności w ocenie wartości takiej współpracy oraz brak zrozumienia wzajemnych potrzeb obu stron. Z perspektywy uczelni największą przeszkodą we współpracy jest biurokracja, a także brak zrozumienia potrzeb drugiej strony. Przedstawiciele biznesu również postrzegają trudności biurokratyczne za istotną barierę współpracy, chociaż za ważniejszą uznają brak wiedzy o możliwości współpracy.  

Naprzeciw tym barierom wychodzi projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców, realizowany na terenie Małopolski z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. To propozycja nowatorskiego modelu współpracy ekspertów z dziedziny z przedsiębiorcami, umożliwiającego komercjalizację prowadzonych badań naukowych. Projekt oferuje, poprzez sieć partnerów, którymi są instytut badawczy, instytut naukowy PAN, organizacje pozarządowe oraz największe krakowskie uczelnie,  w tym Uniwersytet Jagielloński – Małopolskie Centrum Biotechnologii, możliwość realizacji, z niewielką odpłatnością (VAT-u), audytu technologicznego z udziałem ekspertów – posiadających wykształcenie branżowe, wieloletnie doświadczenie pracy na Uczelni oraz w przedsiębiorstwach. Każda taka usługa jest  „szyta na miarę” i dostosowana do konkretnej potrzeby przedsiębiorstwa. Dodatkowo, sformalizowanie współpracy w ramach projektu SPIN jest łatwe i szybkie. 

Według badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Małopolska, małopolskie przedsiębiorstwa oczekują przede wszystkim uwzględnienia ich indywidualnych potrzeb przez instytucje zewnętrzne świadczące innowacyjne usługi. Ten element wzajemnej współpracy jest ważny dla 85,5% firm, które wyraziły zapotrzebowanie na darmowe usługi świadczone przez wyspecjalizowane podmioty w ciągu najbliższych 2 lat. (2). 

Projekt SPIN w odpowiedzi na te potrzeby, na pierwszym miejscu stawia przedsiębiorcę, jego pomysł i potencjał innowacyjności. W odróżnieniu od instytucji powołanych dla transferu wiedzy z polskich uczelni do gospodarki, SPIN działa w przeciwnym kierunku tzn. pomysły na innowacje zaczerpnięte są od miko-, małych – małopolskich przedsiębiorców, którzy najlepiej znają i czują zapotrzebowanie rynku. W ramach audytu technologicznego dobierany jest zespół naukowy o pożądanych kompetencjach do współpracy. W oparciu o pomysł powstaje koncepcja rozwoju innowacyjnej technologii, produktu, usługi z dziedziny Life Science. Co więcej, powstaje biznes plan przedsięwzięcia, do którego dopasowywane są, dostępne w danym momencie, środki finansowe z funduszy strukturalnych. 

Zapraszamy przedsiębiorstwa z Małopolski, szczególnie działające w branżach: 

  • przemysłu farmaceutycznego związanego z rozwojem innowacyjnych leków, terapii;
  • przemysłu medycznego związanego z rozwojem nowatorskich metod diagnostycznych w różnych dziedzinach, wyrobów medycznych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego;
  • przemysłu chemicznego, zajmującego się m.in. wytwarzaniem kosmetyków, wyrobów medycznych, opracowaniem linii produkcyjnych, nowych receptur;
  • przemysłu związanego z przetwórstwem i technologią żywności do kontaktu i współpracy. 

LITERATURA: 

1. WSPÓŁPRACA UCZELNI I PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ, źródło: https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport_Biznes_Nauka_Rada-Sektorowa_Komunikacja-_042021.pdf 

2. Technology Transfer and Entrepreneurship, 2020, 7, 00-00; ”The Polish Biotech & Life Science Sector: The Convergence of Culture, Ambition & Need”, Eliza Barbachowska and Roland Z. Kozlowski 

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne