Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Panele fotowoltaiczne na dachu

Dobra energia dla innowacji w Małopolsce

Producenci odnawialnych źródeł energii i materiałów budowlanych, instalatorzy, deweloperzy, architekci oraz firmy, które chciałyby ograniczyć koszty zużycia energii i wdrożyć ekologiczne rozwiązania mogą skorzystać z profesjonalnych usług doradczych wyspecjalizowanych ośrodków w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla Przedsiębiorców, realizowanego przez Województwo Małopolskie. Usługi dla małopolskich przedsiębiorców są realizowane w ramach pomocy de minimis, pokrywają oni jedynie równowartość 23% VAT ceny usługi.

W działaniach doradczych dla firm w obszarze dot. energii zrównoważonej specjalizują się działające w ramach projektu SPIN: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini, Towarzystwo Geosynoptyków GEOS oraz Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej. To do nich mogą się zgłosić małopolscy przedsiębiorcy.

Innowacje w obszarze energii zrównoważonej są bardzo ważne dla naszego regionu. Właśnie dlatego, wychodzimy do małopolskich przedsiębiorców z tak bogatą ofertą usług, realizowaną aż przez 3 centra transferu wiedzy. Poprzez udział w projekcie SPIN firmy zyskują możliwość skorzystania z porad ekspertów posiadających aktualną wiedzę, a w razie potrzeby także dostęp do badań. Usługi są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis – co oznacza, że mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z pomocy de minimis lub uzyskana w przeciągu trzech ostatnich lat pomoc nie przekroczyła poziomu 200 tys. EURO. Przedsiębiorcy płacą jedynie równowartość 23% VAT ceny usługi. Zachęcam zwłaszcza mikro-, małe i średnie firmy do skorzystania z usług CTW – mówi Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego.

W ramach SPIN centra przeprowadzają audyt, doradzają i szukają dla firm odpowiednich form dofinansowania, dostosowanych do rodzaju pomysłu, który ma być wprowadzony w życie. - Zgłosił się do nas na przykład przedsiębiorca, który chciał wprowadzić na rynek zbiornik dwusekcyjny na wodę i zweryfikować, czy jego pomysł nosi znamiona innowacyjności, czy taki produkt w ogóle ma sens. Rolą Centrum było wówczas dokonanie analizy tego pomysłu, opracowanie merytoryczne i znalezienie odpowiedniego dofinansowania. W przypadku, gdy zgłasza się do nas firma, która nie posiada jeszcze skonkretyzowanego pomysłu na produkt lub działania innowacyjne, nadające się np. do aplikowania po środki unijne (np. „Bon Na Innowacje”), czy mające na celu poszerzenie zakresu działalności firmy, naszą rolą jest przeprowadzenie audytu i opracowanie wspólne idei w oparciu o pola aktywności gospodarczej oraz potencjał kadrowy i infrastrukturalny przedsiębiorcy – mówi Jarosław Kotyza, Kierownik Centrum Transferu Wiedzy w Miękini.

Przykładem może być firma instalacyjna, która do tej pory zajmowała się montażem wyłącznie kotłów gazowych. Centrum w Miękini zaproponowało, by przedsiębiorca rozszerzył swoją działalność o instalacje pomp ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Wsparcie przedsiębiorcy obejmowało w tym przypadku także doradztwo w zakresie oceny funkcjonowania firmy i jej usług, edukację na temat pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

Oferta Centrum w Miękini skierowana jest w szczególności do kilku grup przedsiębiorstw. Pierwszą z nich są producenci związani z odnawialnymi źródłami energii, z którymi mogą być stworzone prototypy nowych urządzeń. Wspólnie prowadzone są badania, przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie, a następnie wybiera jednostkę badawczą, z którą stworzy prototyp nowego urządzenia.

Drugą grupą są przedsiębiorcy, którzy realizują usługi w ramach tematyki odnawialnych źródeł energii, na przykład instalatorzy, i chcą się doposażyć, poprawić jakość swoich usług. Klientami centrum mogą być także architekci, którzy mogą otrzymać doradztwo w zakresie zastąpienia klasycznych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi.  Podobny profil działalności ma Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, z którego usług mogą w szczególności korzystać producenci materiałów budowlanych, deweloperzy, czy architekci, ale także wszystkie firmy, które chcą ograniczyć zużycie energii.

„Realizacją, z której jesteśmy naprawdę dumni, gdyż potwierdza ona skuteczność łączenia nauki i przemysłu, jest współpraca z firmą PalettenWerk. W ramach projektu powstała innowacyjna technologia budynków szkieletowych z drewna CLT, tzw. domów przyszłości. W pierwszym roku współpracy zajmowaliśmy się opracowywaniem technologii, a następnie budową sześciu eksperymentalnych obiektów do przeprowadzenia badań in situ. Inwestycja została wykonana na terenie Libertowa w gminie Mogilany pod Krakowem. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do oglądania energooszczędnych budynków, zrealizowanych przy zastosowaniu innowacyjnej technologii” – mówi Małgorzata Fedorczak-Cisak z Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

Największym zainteresowaniem spośród oferty Centrum Budownictwa Energooszczędnego cieszy się usługa doradztwa indywidualnego. Przedsiębiorcy bardzo chętnie z niego korzystają, gdy celem ich udziału w projekcie jest przeprofilowanie firmy, podniesienie jej konkurencyjności czy rozszerzenie kompetencji. Bardzo ciekawym produktem, który Centrum stworzyło i który może zainteresować firmy deweloperskie z Małopolski, jest certyfikacja budynków. Zaświadczenia jednostki naukowej potwierdzające jakość usługi świadczonej przez dewelopera niewątpliwie pozytywnie wpływa na jego wizerunek.

Z usług centrów korzystają chętnie także odbiorcy usług - firmy, które nie funkcjonują bezpośrednio w branży odnawialnych źródeł energii, ale w swojej działalności chciałaby ograniczyć koszty zużycia energii i korzystać z ekologicznych rozwiązań. W tym przypadku mogą liczyć np. na doradztwo i dobór odpowiedniego odnawialnego źródła energii (pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna etc.), dzięki, którym nie tylko zastąpią dotychczasowe źródło ciepła, najczęściej kocioł węglowy i obniżą koszty funkcjonowania, ale i przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Możliwe jest również przeprowadzanie kompleksowej analizy zużycia energii i doboru optymalnego źródła poprzez opracowanie audytu pogłębionego. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie na wymianę instalacji grzewczej.

Zakres usług centrów jest bardzo szeroki. Może obejmować doradztwo w wersji mikro – w formie krótkiego spotkania lub pójść o krok dalej i przeprowadzić audyt technologiczny, mający znamiona audytu energetycznego czy projektu instalacyjnego, do którego zaangażowana zostanie większa ilość ekspertów.

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne