Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
baner przedstawia logo spin oraz tekst baza laboratoriów. za tekstem logo małopolski

Baza laboratoriów z Małopolski

Baza laboratoriów z Małopolski powstała jako odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy szukają jednostek badawczych, pozwalających na przeprowadzenie badań na poziomie podstawowym. Zebrano w jednym miejscu wszystkie istotne informacje o małopolskich laboratoriach z wyszczególnieniem ich specjalizacji i oficjalnym podziałem na dziedziny badań wg. Polskiego Centrum Akredytacji. Pozwoli to z jednej strony na ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług laboratoriów badawczych dla przedsiębiorców a z drugiej będzie wsparciem dla samych laboratoriów zwiększając zapotrzebowanie na ich usługi. W efekcie zbliży nas to do celu jakim jest gospodarka oparta na innowacyjności.

Zdjęcie przedstawiające wnętrze laboratorium badawczego. Na pierwszym planie pracownica laboratorium w trakcie pracy.

Baza, zawierająca dane małopolskich laboratoriów badawczych, wzorcujących i jednostek certyfikujących - została stworzona w formie pliku excela, który po pobraniu ze strony – można dowolnie filtrować w wyszukiwaniu interesujących nas informacji. Ważnym elementem bazy jest wykaz aktualnych akredytacji na poszczególne dziedziny badań. W bazie laboratoriów umieszczono również laboratoria nie posiadające akredytacji – są to najczęściej laboratoria na uczelniach wyższych, które świadczą też usługi dla firm zewnętrznych. Dodatkowo baza została uzupełniona o wykaz Instytutów Badawczych oraz Centrów Badawczo-Rozwojowych, które uzyskały od Ministra status CBR.

Przedsiębiorstwa, które uzyskały od Ministra status CBR (Centrum Badawczo-Rozwojowego) stanowią wsparcie techniczne oraz naukowe dla konkretnych branż i specjalizacji jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn górniczych, czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa.

Baza laboratoriów z Małopolski jest regularnie aktualizowana.

Laboratoria badawcze - dziedziny badań wg oznaczeń i podziału Polskiego Centrum Akredytacji.

Dokumenty dotyczące labolatoriów badawczych

Dziedziny badań / Obiekty - Załącznik nr 1 do DAB-07 – wersja polska

Baza laboratoriów z Małopolski

 

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne