Dla kogo ?

Grupą docelową, do której skierowane są usługi to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Małopolski (oddział lub filię), chcące podwyższyć swoją innowacyjność i rozwijać się w zakresie kluczowych specjalizacji Województwa Małopolskiego.

Po co ?

Usługi oferowane przez Centra Transferu Wiedzy mają za zadanie zwiększyć intensywność transferu wiedzy i wykorzystać potencjał uczelni przez przedsiębiorstw w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego.

Jakie branże wspieramy ?

  1. Budownictwo energooszczędne
  2. Odnawialne źródła energii
  3. Sieci informatyczne
  4. Biotechnologia

W kolejnych latach wsparciem będą objęte kolejne branże: chemia, przemysły kreatywne i czasu wolnego, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz produkcja metali.

Skąd się to wzięło ?

Znaczenie nauki dla gospodarki Małopolski jest niezmiernie ważnym aspektem. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry naukowej i promocji nowatorskich pomysłów oraz umożliwienie prowadzenia innowacyjnych badań to szansa na budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego tak ważne są wszelkie inicjatywy wspierające ludzi ambitnych i kreatywnych, motywujące do twórczego i efektywnego działania.

Przyszłością polskiej nauki jest transfer technologii, kreowanie i wdrażanie innowacji, dalsze ich rozwijanie, zgłoszenia patentowe. Proces ten musi jednak przebiegać przy aktywnym współudziale drugiej strony, czyli przedsiębiorców i rynkowych inwestorów.

W duchu powyższych rozważań w Województwie Małopolskim zrealizowano pomysł Modelu SPIN (w ramach projektu „SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce” w POKL---- link do starej strony), który został przetestowany i wdrożony na krakowskich uczelniach: Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii-Górniczo-Hutniczej.

Co to jest Model SPIN ?

Model SPIN to innowacja organizacyjna oparta na profesjonalnym funkcjonowaniu Centrów Transferu Wiedzy, których główną rolą jest nawiązywanie współpracy z biznesem. Działaniami komplementarnymi są: promowanie badań naukowych, prowadząc je do komercjalizacji; aktywna działalność brokerska wychodząca z uczelni na zewnątrz; podnoszenie kompetencji naukowców w zakresie zarządzania projektami oraz tworzenia modeli biznesowych