Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Infografika Instytutu GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK przedstawiająca przerywaną ścieżkę idącą od góry do dołu, na której znajdują się poszczególne punkty. Dwie teczki między którymi przesyłane są wykresy i dokumenty. Podpis: Centrum Transferu Wiedzy w ramach projektu SPIN. Mikroskop, rosnący wykres i koła zębate. Podpis: Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie materiałów z tworzyw metalicznych i ceramicznych, zagospodarowania odpadów, wyrobisk i pozyskiwania surowców. Mapa małopolski z zaznaczonymi największymi miastami regionu. Podpis: wspieramy firmy działające w Małopolsce w projektowaniu i wdrażaniu innowacji. Strzała wbita w środek tarczy strzeleckiej. Podpis: Rozwiązania szyte na miarę, Bardzo duże zaplecze eksperckie i infrastrukturalne. Postać mężczyzny, w tle wykresy i informacje statystyczne. Podpis: Dla kogo? Dla firm zainteresowanych wdrożeniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, odzyskujących surowce z odpadów, poszukujących nowych materiałów opakowaniowych, z pomysłami na innowacyjne przetwarzanie odpadów. Dokumentacja wykresy i sprawozdania. Podpis: konsultacje eksperckie z analizą potrzeb, technologii i strategii rozwoju, ocena ryzyka uwarunkowań zewnętrznych firmy, weryfikacja stosowanych metod i narzędzi, pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy biznesem i nauką, doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie na innowacje. Euro, świnka skarbonka, kalkulator, dokumenty finansowe. Podpis: Dofinansowanie usług doradczych z Unii Europejskiej, Wsparcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis. Koszty ponoszone przez przedsiębiorców to jedynie równowartość 23% VAT ceny usługi. Na górze infografiki: logo Małopolski, projektu SPIN, Małopolskiej Inteligentnej Specjalizacji Produkcja metali. Na dolnej belce logotyp: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Infografika Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne